Zondag 10 december 2023 
9 uur


NAAMOPGAVE

Kerk Grote-Brogel
 

Zaterdag 9 december 2023
17.00 - 18.30 uur
Oefensessie Naamopgave
Kerk Grote-Brogel

 

Beste ouders en kandidaat-vormelingen
 

Graag stel ik me even voor: ik ben Marion Mestrom. Als parochieassistent van onze pastorale eenheid Tabor Peer wil ik jullie jongeren begeleiden naar het vormsel toe. Maar ik reken ook op jullie, ouders om hiermee te helpen. Samen maken we er een boeiend en leuk catechesejaar van!

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op verschillende plaatsen en tijdstippen. De agenda vind je op onze website www.vormsel.eu. Ga hier zeker regelmatig eens kijken voor informatie, sfeerbeelden en aankondigingen. Ook de aanvangsuren van de activiteiten worden via de website aangekondigd.

 

22/10/23+02/03/24
Oaseviering
Peer

02/12/2023
Catechese
Kamphuis Ter Linden

10/12/2023
Naamopgave
Grote-Brogel

24/12/2023
Kerstviering
Wauberg

25/12/2023
Kerstviering
Grote-Brogel

??/01/2024
Catechese

03/02/2024
Fakkeltocht IJD
Hasselt

24/02/2024
Vormelingendag
Don Bosco

09-10/03/2024
Vormseltocht
Par.centr. Peer

18/03/2024
Ouderavond
Kerk Linde

30/03/2024
Paaswake
Wauberg

12/04/2024
Sleep-in
Kerk Linde

20/04 en 24/04/2024
Oefensessie
Linde

27/04/2024
Vormsel
Linde

26/05/2024
Oase/Dankviering
Peer

De catechese van 2 december gaat door in het Kamphuis Ter Linden, Cremerdijk 12 te Linde-Peer. In januari 2024 verplaatsen we ons voor de catechese rond het thema ‘dienstbaarheid’ naar een nog niet bepaalde instelling zoals bijvoorbeeld een rustoord.
Ik reken op een trouwe aanwezigheid elke keer. Indien het toch niet lukt om op de afspraak te zijn: waarschuw dan per mail of telefoon. Ik wil speciaal de nadruk leggen op de naamopgave, een belangrijke stap in deze vorming. De jongeren bevestigen dan immers voor de hele gelovige gemeenschap dat zij kiezen voor het vormsel.
 

Ik stel graag de vormseldoos aan u voor. Deze doos zal circuleren onder de vormelingen gedurende het hele werkjaar. Bedoeling is om je thuis te laten verrassen door de verschillende activiteiten voor het hele gezin. De vormseldoos wordt in goede staat doorgegeven.
Het vormsel gaat door op zaterdag 27 april 2024 om 15 uur in de kerk van Linde-Peer. De vormselviering wordt grondig voorbereid tijdens twee oefensessies in de kerk op: zaterdag 20 april 2024 en woensdag 24 april 2024.
Er vindt een ouderavond plaats in de kerk van Linde-Peer op 18 maart 2024. Hier wordt o.a. praktische informatie uitgewisseld i.v.m. de vormselviering.
We sluiten het werkjaar af op zondag 26 mei 2023 met een Oase- en dankviering om 10.30 uur in de kerk van Peer.


De onkosten die de samenkomsten met zich meebrengen, bedragen 30 euro. Deze som mag betaald worden bij aanvang van de catecheselessen. De jongeren zijn verzekerd tijdens de catecheselessen. Gelieve ook te denken aan de inschrijving van je vormeling op www.taborpeer.be/vormsel indien dit nog niet gebeurd is.

Tenslotte nog dit: de voorwaarden voor het vormsel zijn dat je gedoopt bent en de lessen rooms-katholieke godsdienst volgt op school.

 

Met vriendelijke groet

Marion Mestrom
Parochieassistente