DANKVIERING zondag 26 juni 2016

 

 

                    

Met de dankviering zitten de activiteiten van jullie vormsel er helemaal op.

 Jullie hebben de vormselfoto's ontvangen. Hopelijk vallen ze in de smaak!

In de dankviering hebben we gedankt voor de catechese omdat die ons heeft geholpen na te denken over een eigen geloof.
Ook onze ouders hebben we bedankt omdat ze ons op weg gezet hebben in het leven
en verder alle mensen die een voorbeeld zijn voor ons.

Wij, catechisten roepen alle vormelingen op om te blijven geloven, 
geloven in Jezus Christus en zijn Kerk.
Met vertrouwen in deze wereld, in de mensen die je ontmoet en in jezelf
zodat je een stevig fundament bouwt.
Heb vertrouwen in God.
Hij laat je nooit in de steek!